Go toLog in Go toSign up
Fortune Chicken 幸褔牌無激素雞上髀 Boneless Thigh 1KG

Fortune Chicken 幸褔牌無激素雞上髀 Boneless Thigh 1KG

Write a review
  • $72.00
    單價 每 
結帳時計算運費


Fortune Chicken 幸褔牌無激素雞上髀 Boneless Thigh 1KG 裝

Fortune Chicken 幸褔牌無激素雞上髀 Boneless Thigh 1KG [無激素] [無添加] (急凍-18°C)

- 泰國產品
- 不添加荷爾蒙
- 不含抗生素
- 不含激素
- 不含防腐劑


我們也推薦

售罄
S-Pure 泰國急凍雞上髀 (無骨) 1kg (急凍 -18℃)

S-Pure 泰國急凍雞上髀 (無骨) 1kg (急凍 -18℃)

(0)
定價 $108.00
S-Pure 泰國急凍雞中翼 1kg (急凍 -18℃)

S-Pure 泰國急凍雞中翼 1kg (急凍 -18℃)

(0)
定價 $108.00
S-Pure 泰國急凍雞中翼 (無骨) 1kg (急凍 -18℃)

S-Pure 泰國急凍雞中翼 (無骨) 1kg (急凍 -18℃)

(0)
定價 $108.00
BETAGRO 泰國無激素急凍雞上髀 (有皮無骨) 600g (急凍 -18℃)

BETAGRO 泰國無激素急凍雞上髀 (有皮無骨) 600g (急凍 -18℃)

(0)
定價 $53.00
BETAGRO 泰國無激素急凍雞下髀 600g (急凍 -18℃)

BETAGRO 泰國無激素急凍雞下髀 600g (急凍 -18℃)

(0)
定價 $53.00